Din 2006, PACT sprijină formarea și apoi întărirea capacității unor organizații comunitare la nivel local în sate și orașe mici din sudul României. În ultimii ani însă am înțeles că, în fața unor nevoi de dezvoltare foarte diverse cu care se confruntă comunitățile mici, pentru ca organizațiile comunitare să aibă un impact pe termen lung, e nevoie de implicarea mai multor actori de la nivel local și regional sau național (autorități publice, școli, alte organizații neguvernamentale).

În acest context, abordarea noastră integrată presupune ca PACT:

• Va lucra împreună cu organizațiile comunitare, membri din comunitate și alți actori locali pentru a găsi împreună soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității respective;
• Va veni în sprijinul actorilor locali aducând împreună experți și parteneri cu expertiză în diferite domenii pentru a rezolva nevoi locale;
• Va avea intervenții locale de cel puțin trei ani pentru a sprijini organizațiile comunitare și alți stakeholderi locali să devină actori relevanți și sustenabili pentru dezvoltare locală.

Pentru a aduce în comunități capacitatea de aborda probleme din domenii diferite, PACT lucrează cu parteneri – alte ONG-uri, companii, experți și instituții publice.