Bucuresti, 27.06.2016

În prezent Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare derulează proiectul ”zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”. Prin acest proiect, consorțiul dorește să îmbunătățească accesul la educație și sănătate pentru peste 25.000 de persoane care trăiesc în mediul rural, din 12 comunități diferite, în trei județe din sud-vestul României: Olt, Dolj și Gorj. Persoanele vizate prin proiect aparțin unor grupuri vulnerabile, în special roma, cu precădere femei, tineri și copii. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Româno-Elvețian.

Proiectul se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea și educația, ca arii prioritare de acțiune, alături de locuire și dezvoltare economică – domenii complementare, având la bază dezvoltarea comunitară ca abordare transversală. Astfel, beneficiarii și ceilalți membri din cele 12 comunități sunt implicați direct în toate etapele de implementare, pornind de la analiza nevoilor comunității și până la evaluarea impactului.

Pentru atingerea rezultatelor proiectului, Fundația PACT trebuie să achiziționeze servicii de livrare a două training-uri de 2 zile cu tema „Lucrul în echipă”.

Perioada: 23-24 iulie, 30-31 iulie 2016

Număr participanţi: 15 – 18/training

Obiectivul principal la care vrem să contribuie acest training este ca grupurile de initiativa sa ramana functionale si in comunitatile din care retragem facilitatorii comunitari (sa initieze actiuni comunitare, sa se transforme in ONG-uri si sa initieze proiecte, etc.)

Una dintre principalele probleme remarcate de-a lungul timpului consta in lipsa experientei/dificultatea de a lucra in echipa. De asemenea acest lucru s-a rasfrant si asupra capacitatii grupurilor de a se dezvolta, de a atrage noi persoane si de a initia activitati pe cont propriu fara sprijinul facilitatorilor comunitari (fiecare grup este asistat/sprijinit de un facilitator comunitar).

Beneficiarii celor 2 training-uri: Beneficiarii formării fac parte din Grupurile de inițiativă locală constituite în cadrul proiectului zefiR care beneficiază din 2013 de facilitare comunitară. Sunt 12 grupuri din 12 localități situate în județele Olt, Dolj si Gorj (câte 4/județ).

Fiecare grup are în componență persoane cu statut social/nivel de educație foarte diferit – cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale, lideri informali, membri ai comunității roma, etc.

  • La formare vor participa cel putin 2 persoane din fiecare grup de initiativă – minim 15 – maxim 18 persoane;
  • Dorim doua training-uri cu același continut și participanți diferiti;
  • Cheltuileile de cazare ale trainerilor sunt suportate de societatea comerciala ofertantă.

Soluție de formare

Să învețe cum să construiască o echipă, acasă:

  • să înțeleagă ce e o echipă (identitatea echipei);
  • să ințeleagă procesul – cum să construiască echipa (roluri, relatii, reguli);
  • să crească nivelul de încredere in echipă
  • să plece cu plan personal – ce fac eu personal pentru ca grupul meu să ajungă echipă în următoarele 6 luni.

Serviciile solicitate:

Construirea și livrarea a două training-uri de 2 zile cu tema „Lucrul în echipă”, cu 15-18 participanți/training. Primul training se va desfășura pe 23-24 iulie la Craiova, al doilea pe 30-31 iulie în Târgu Jiu.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. Până la data de 8 iulie 2016, orele 16.00, în atenția Dnei Georgiana Cune. Oferta poate fi transmisă prin email (georgiana@fundatiapact.ro), prin poștă sau depusă personal la sediul fundației: Strada Hagiului nr. 6, sector 2, București.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați prin email: georgiana@fundatiapact.ro sau telefonic: 0040 31 690 09 61.