Ne mărim echipa cu un specialist de comunicare și strângere de fonduri pentru o perioadă determinată de un an.

Relaţii organizatorice:

Specialistul în comunicare si strângere de fonduri se subordonează managerului de comunicare și managerului de strângere de fonduri ai Fundaţiei PACT, cu rolul de a implementa activități de comunicare si de strângere de fonduri în proporții egale: 50% – 50%.

Obiectivele postului:

 • Susținerea managerului de comunicare și a managerului de strângere de fonduri în implementarea strategiilor de comunicare și strângere de fonduri în relație cu strategia de dezvoltare a organizației;
 • Coordonarea şi implementarea tuturor activităţilor de comunicare și strangere de fonduri din cadrul proiectelor și programelor implementate de fundație;
 • Promovarea imaginii Fundației PACT la nivel național și european.

Sarcini și responsabilități:

 • Identifică, propune și dezvoltă oportunități de colaborare și/sau parteneriat în vederea optimizării și eficientizării activităților de comunicare și strângere de fonduri pentru Fundație (cu diverși consultanți externi sau agenții specializate, cu actori media și social media, cu interni și voluntari, cu sponsori și donatori existenți sau potențiali etc.).
 • Administrează website-urile organizației și redactează comunicate de presă și alte materiale de presă, scrisorile pentru sponsori şi parteneri, rapoarte si scrisori de mulțumire către donatori, invitații, materialele promoţionale şi celelalte documente sau materiale publice ale organizaţiei (broșuri, pliante, rapoarte de activitate, newslettere etc.) în colaborare cu membrii echipei – după caz.
 • Dezvoltă și întreține bune relații cu jurnaliștii, cu managementul companiilor media, cu partenerii din sectorul non-profit, autorități publice, corporații, cu sponsorii actuali și potențiali ai organizației.
 • Participă la evenimente ale sectorului non-profit, sectorului public (autorități, agenții guvernamentale), ale industriei de comunicare și ale sectorului de responsabilitate socială corporatistă, unde promovează activitățile organizației.
 • Monitorizează reflectarea activităților organizației în mass-media și redactează rapoarte de vizibilitate ale evenimentelor, rapoarte despre activităţile de comunicare si strângere de fonduri din cadrul proiectelor și programelor organizaţiei.
 • Administrează relaţia cu furnizorii de materiale promoţionale, de servicii necesare pentru evenimentele de PR și strângere de fonduri și cu colaboratorii implicaţi în activităţile de comunicare și strângere de fonduri.
 • Colaborează îndeaproape cu managerul de strângere de fonduri pentru implementarea activităților specifice.
 • Menține legătura cu donatorii implicați în campaniile de fundraising.
 • Planifică și realizează activități de fundraising în acord cu misiunea Fundației PACT
 • Contribuie la direcția strategică a organizației de a identifica și dezvolta baza de date a donatorilor fundației

Specificațiile postului:

 • studii superioare de specialitate (marketing, comunicare, relații publice);
 •  experiență în marketing, comunicare și/sau strângerea de fonduri între 3 și 5 ani;
 • limbi străine: engleza la un nivel avansat (scris, vorbit, citit); franceza – constituie un avantaj;
 • MS Office, platforme de gestionare de baze de date, emailing colectiv (ex. Salesforce, Mailchimp etc.);
 • foarte bune abilități de comunicare şi prezentare scrisă şi verbală pe medii clasice şi online;
 • cunoaştere / interes manifest de cunoaştere a domeniilor de lucru ale organizației – dezvoltare comunitară, dezvoltare locală, dezvoltare rurală, incluziune socială;
 • cunoaşterea şi înţelegerea sectorului ONG din România;
 • abilități excelente în elaborarea de rapoarte și susținerea de prezentări;
 • capacitatea de a lucra în echipă și de coordona mai multe proiecte;
 • disponibilitate pentru deplasări în afara organizației.

Așteptăm CV-urile voastre pe adresa office@fundatiapact.ro până la data de 25 august 2015, ora 16.00.