București, 1 august 2016

 

În prezent, Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare derulează proiectul ”zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”, ce include o componentă de dezvoltare economică – “SPRING – Sprijinirea participării romilor la viața economică a comunității prin activități generatoare de venit”. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Româno-Elvețian.

Proiectul este coordonat de Terre des hommes și implementat în parteneriat cu Fundația PACT și Fundația NESsT România.

Scopul proiectului: Promovarea incluziunii economice și împuternicirea celor mai vulnerabile comunități de romi din județele Olt, Dolj și Gorj prin sprijinirea de activități economice și antreprenoriale individuale și de grup.

Rezultate așteptate:

1: Cel puțin 40 de persoane de etnie romă sau aparținând altor grupuri vulnerabile își vor îmbunătăți capacitatea antreprenorială în contextul unor comunități care își sprijină membrii.

2: 20 de activități generatoare de venituri și afaceri individuale sprijinite, sustenabile și profitabile, în minim 5 comunități locale ce înregistrează un procent crescut de persoane de etnie romă sau aparținând altor grupuri vulnerabile.

Având în vedere necesitatea atingerii rezultatelor proiectului, Fundația PACT trebuie să achiziționeze servicii de consultanță de afaceri și de facilitare comunitară.

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ale serviciilor solicitate sunt:

 • Experiență în proiecte derulate de organizații nonguvernamentale de minim 5 ani;
 • Experiență în derularea la firul ierbii a cel puțin 2 proiecte de dezvoltare economică a comunităților sărace, inclusiv de economie socială, ca prestator de servicii de facilitare și/sau de consultanță de afaceri;
 • Bună cunoaștere a contextului social și economic din mediul rural, în special din comunitățile dezavantajate;
 • Bune abilități de comunicare și bune abilități organizatorice (planificare și monitorizare);
 • Capacitate crescută de deplasare în teren, cu mijloace proprii sau cu transportul în comun, în comunitățile asistate.

RESPONSABILITĂȚILE prestatorului:

 • va efectua vizite de informare în comunitățile din proiect;
 • va participa la procesul de selecție a beneficiarilor din proiect;
 • va participa la cursurile destinate beneficiarilor, organizate în cadrul proiectului;
 • va acorda sprijin în vederea completării studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și a planurilor de afaceri ale beneficiarilor, după caz;
 • va efectua cel puțin 1 vizită de consultanță lunar în comunitățile-țintă, în funcție de etapa din proiect parcursă;
 • va acorda consultanță de afaceri pentru beneficiari;
 • va derula activități specifice de facilitare comunitară;
 • va derula orice activitate ce servește atingerii scopului și obiectivelor proiectului, în colaborare și sub îndrumarea managerului de proiect.

Aceste activități se vor derula pe durata a 7 zile lucrătoare lunar (1 zi = 8 ore).

Contractul va fi derulat în intervalul 01.09.2016 – 30.09. 2016 (13 luni).

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. semnată, datată și ștampilată, completând formularele anexate (Ofertă financiară, Ofertă tehnică, Declarație privind eligibilitatea), însoțită de CV-ul persoanei care va presta efectiv serviciile, până la data de 19 august 2016, orele 16.00, în atenția Dnei Marilena Andrei. Oferta poate fi transmisă prin email (office@fundatiapact.ro), prin poștă sau depusă personal la sediul fundației: Strada Hagiului nr. 6, sector 2, București.

Valoarea estimată maximă a serviciilor pe care urmează să le achiziționăm este de 13.650 CHF.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați prin email: office@fundatiapact.ro sau telefonic: 0040 31 690 09 61.