Rețele

Fundația PACT și-a menținut și dezvoltat statutul de actor recunoscut în domeniile dezvoltării comunitare și economiei sociale în România și Europa, deținând calitatea de membru și fiind activă în următoarele rețele profesionale, federații, platforme, grupuri de lucru și comitete consultative la nivel național și european:

Aflatoun, rețea internațională administrată de Fundația Stichting Child Savings International din Amsterdam (NL); funcționează ca parteneriat global între numeroase instituții publice, private și organizații ale societății civile, care implementează programul Aflatoun, adaptându-l contextual în fiecare țară, mobilizând totodată și resursele necesare pentru implementarea programului la nivel național; ca mișcare globală, Aflatoun a atins viețile a peste 600.000 de copii cu vârste între 6-18 ani din peste 85 de țări; a fost fondată în 2005 pentru a îmbunătăți situația copiilor din țări aflate în curs de dezvoltare economică, având misiunea de a-i inspira să se dezvolte social și economic, pentru a deveni agenți ai schimbării propriei vieți și pentru o lume mai echitabilă; rețeaua lucrează pe baza metodologiei specifice care echilibrează educația socială cu cea financiară; doi membri ai echipei Fundației PACT au fost instruiți ca Master Regional Trainers.

APARTE este rețeaua organizațiilor active în domeniul strângerii de fonduri din comunitate (din surse private); apartenența la această rețea asigură organizației o mai bună expunere și înțelegere a metodologiei și mediului pentru atragerea de fonduri din comunitate, contribuind astfel la succesul organizației în implementarea planurilor de fundraising.

Camera Americană de Comerț din România / American Chamber of Commerce in Romania (AmCham) are misiunea de reprezentare a intereselor de afaceri ale membrilor în fața autorităților, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri din România. AmCham promovează comportamente de business responsabile, în baza unui cod al guvernării corporate – un set de principii menite să sprijine companiile membre în gestionarea propriilor afaceri, în interacțiunea cu diverse entități, ca și în stabilirea de bune practici de supervizare și raportare; în calitate de membru ONG al AmCham, Fundația PACT participă la evenimente speciale, interacționează cu reprezentanții mediului de afaceri și beneficiază de sprijin și promovare pentru propriile evenimente, activități și proiecte.

www.amcham.ro

Central and Eastern European Citizens Network (CEE CN), o rețea care promovează participarea cetățenilor în mediul politic și în societatea civilă, oferind oportunități pentru dezvoltarea inițiativelor cetățenești la nivel local, național și european; CEE CN organizează, în mod tradițional, în fiecare vară, Universitatea Participării Cetățenești (Citizens Participation University); în cadrul CEE CN, Fundația PACT organizează anual acțiuni, activități sau evenimente cu ocazia Săptămânii Participării Cetățenilor (Citizens Participation Week), ce are loc în luna septembrie a fiecărui an.

http://www.ceecn.net/

Raport anual 2012

Rețeaua Europeană de Dezvoltare Comunitară / European Community Development Network (EuCDN), cunoscută înainte drept Combined European Bureau for Social Development (CEBSD), este o fundație constituită după legea olandeză, cu sediul curent în Bruxelles (Belgia), bazată pe contribuția membrilor, care promovează dezvoltarea comunitară sustenabilă în Europa.

http://eucdn.net/

Raportul de activitate al EuCDN pentru 2013-2014 se găsește și aici.

The working group in the “Economic development in rural areas (non-agricultural activities, rural infrastructure, social inclusion, cultural heritage)”, formed by the Ministry of Agriculture and Rural Development, together with the Ministry of European Affairs, in the consultative committee “Rural, agricultural and fishing development”, as a partnership structure with a consultative role at a national level, working in the consultancy process for the Rural Development Policy 2014 – 2020, in order to establish and prioritize the actions which will be included in the New National Program for Rural Development.

http://www.madr.ro/

Federația Europeană pentru Solidaritate Locală, organizație care coordonează la nivel european o iniţiativă ce are loc în ultima zi de vineri a lunii mai din fiecare an, care îşi propune să celebreze conceptul de vecinătate şi implicarea oamenilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de convieţuire în comunitate, printr-o serie de acţiuni organizate în peste 30 de state din Europa şi din lume, cu participarea a peste 10 milioane de oameni din peste 1200 de localități, sub numele de „Ziua vecinului” sau „Sărbătoarea Vecinilor” (mai multe informații); în 2011 și 2012 Fundația PACT a organizat acest eveniment ca partener al Federației pentru România.

http://www.localsolidarity.com/

Rețeaua RuralNet are la bază expertiză în domeniul dezvoltării comunitare și în dezvoltarea rurală. Misiunea RuralNet este de a asigura creşterea calităţii serviciilor furnizate de organizaţiile active în domeniul dezvoltării comunitare în Romania şi de a valorifica potențialul, competenţele şi resursele acestora. Membrii RuralNet îşi desfășoară activitatea având la bază următoarele valori: respect pentru tradiţii şi specificul local, respect pentru mediu, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile din România, care pot folosi instrumente diferite pentru a-şi implementa principiile.

www.ruralnet.ro

Parteneri