Dezbaterea Ipostaze ale polarizării în societatea românească

Invitați:

  • Iulia Drăjneanu
  • Mihnea Perotesei
  • Vasile Deac

Bio & abordări ale temei

Iulia Drăjneanu a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative în 2010, dar pasiunea ei pentru buna guvernare este mult mai veche. Dacă în liceu participa ca observator la alegeri, alături de colegii din Asociația Pro Democrația, după finalizarea studiilor de licență s-a axat pe proiecte care vizau creșterea integrității în sistemul privat, dar și în cel public, și a avut ocazia să participe în proiecte care vizau reforma legislației electorale, dar și a Constituției României. În prezent, este doctorand și asistent universitar la aceeași facultate, unde predă cursuri studenților de anul Iulia Drăjneanu vă invită la o discuție despre ce înseamnă o societate divizată și cum se reflectă asta în spațiul politic. Vom încerca să descoperim împreună cum putem avea pace socială și vom explora soluții prin care putem influența în mod pozitiv decizia politică.

Mihnea Preotesei este cercetător ştinţific principal gr.II  cu 19 ani vechime. În prezent lucrează în cadrul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) pe cercetare fundamentală în sociologie. Mihnea are o experiență vastă în cercetare socială și consultanță în numeroase proiecte cu finanţare naţională și internaţională în domeniile: politici sociale si evaluarea politicilor sociale; sărăcie şi incluziune socială;
dezvoltare comunitară şi evaluarea nevoilor comunitare şi a programelor desuport pentru dezvoltarea comunitară; grupuri vunerabile și etnice (Roma).
Mihnea Preotesei vă invită la o discuție despre factori structurali și factori contextuali ai dezvoltării. Tipologii ale subdezvoltării în rural și în urbanul mic din Romania postcomunistă.

Prezentarea sa se va focaliza pe factorii contextuali ai dezvoltării, precum cei ce vizează istoria recentă a localității şi a celui mai apropiat oraş important din perspectiva proceselor de dezindustrializare şi reagrarizare.

O a doua direcție de analiză vizează  modalitățile de răspuns la schimbarea socială (dupa modelul teoretic propus de P.Stzompka):

-modalităţi pasive, precum accesarea de beneficii sociale

-modalităţi active, precum reorientarea profesională

-sau modalităţi “de retragere”, precum migraţia.

Tema propusă spre dezbatere este cea a identificarii mecanismelor și factorilor ce influentează aceste alegeri la nivel comunitar/ individual/familial.

Vasile Deac este doctor în sociologie, masterat în management educațional și dezvoltare curriculară, masterat în politici publice și administrație publică, licențiat în sociologie. Este titular al CJAP Mehedinți din 2001 și membru al Asociației Române de Consiliere și Sprijin din 2002. Are experiență din 2001 în consilierea carierei, în educația adulților, în educație non-formală și în managementul programelor de consiliere a carierei și programelor de tineret; are experiență din 2002 în dezvoltare comunitară și management organizațional; are experiență din 2005 în facilitare comunitară, facilitare și mentorat pentru cadre didactice, pentru specialiști din serviciile de ocupare și pentru specialiști din mediul ONG; are experiență din 1997 în cercetare sociologică și din 2007 în dezvoltarea de studii de politică publică. A activat ca manager a 6 proiecte POSDRU și expert în peste 10 proiecte POSDRU. Este autor și co-autor de lucrări în domeniul dezvoltării comunitare și consilierii în carieră.
Vasile Deac vă invită la o discuție despre educația ca factor care stimulează polarizarea în societate – ”școala cărții versus școala vieții”