La începutul anului 2009, Mădălina s-a alăturat echipei de consultanți a Fundației PACT pentru proiectul Phare „Organizațiile comunitare, centre de mobilizare a comunității”, iar în noiembrie 2009 a preluat coordonarea proiectului „Promovarea dezbaterilor în sprijinul consolidării Metodei Deschise de Coordonare în domeniul Incluziunii sociale în România”. Inginer chimist ca formație, Mădălina lucrează din 1999 în domeniul proiectelor cu finanțare europeană:  programul european „Tineret” –  în cadrul căruia a coordonat Serviciul European de Voluntariat în România, iar în perioada 2005 – 2009, proiectul național cu fonduri Phare al Ministerului Educației „Acces la educație pentru grupurile dezavantajate” – în cadrul căruia a oferit consultanță Inspectoratelor Școlare, managerilor școlari și autorităților județene și locale pentru implementarea granturilor județene. Are experiență directă în domeniul incluziunii sociale obtinuța în perioada 2003 – 2005 când a coordonat Centrul de tip familial pentru copii orfani „Speranță pentru Mâine” al Asociației Sfântul Stelian.

Contact: madalina@fundatiapact.ro