ONG-istă convinsă… dovedită “infectarea” prin acumularea de experiență din anul 2000! Primul domeniu abordat a fost sănătatea mintală în cadrul Fundației Estuar, acolo activitând, în diversele etape ale colaborării sale, aproape 8 ani. Colaborarea timp de 4 ani cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, i-a asigurat cunoașterea sectorului nonprofit din întreaga țară pe diversele domenii de activitate dar și tipuri variate de grupuri țintă (copii, tineri, adulți, vârstnici). A condus Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual timp de 5 ani reușind să dezvolte servicii specializate pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și dizabilități multiple severe. Indiferent de alegerile ulterioare de carieră, ceea ce a condus-o a fost grija pentru om și comunitatea în care el se manifestă. Mihaela a început colaborarea cu Fundația PACT în aprilie 2019, aderând la dezvoltarea comunităților rurale și a micilor orașe, defavorizate/sărace. Absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, secția engleză – spaniolă, a masterului în Comunicare și Relații Publice precum și Facultății de Psihologie.