Perioada de implementare: 15 iulie 2016 – 15 martie 2017

Cu sprijinul Global Fund for Community Foundations, PACT îți dezvoltă propria capacitate de a propune comunităților programe și activități care pot produce schimbări semnificative și sustenabile. Prin acest proiect învățăm, experimentăm și ne dezvoltăm în trei arii importante pentru noi:

  • Program de educație financiară pentru comunitățile vulnerabile: realizarea unui program pentru dezvoltarea abilităților de planificare financiară ale membrilor din comunități mici;
  • Advocacy: promovarea unei campanii de advocacy pornind de la o problemă identificată în plan local de către membrii comunității;
  • Strângere de fonduri: dezvoltarea programelor de strângere de fonduri pentru sprijinirea comunităților defavorizate.

Comunitatea împreună cu care dezvoltăm campania de advocacy în acest proiect este Valea Corbului.

Valea Corbului este o așezare informală de la marginea comunei Călinești, în județul Argeș. Majoritatea familiilor de acolo locuiesc în condiții improprii și nu dețin nici un fel de acte de proprietate asupra terenului sau locuinței. Lipsa actelor de proprietate face ca multe familii să nu poată fi conectate în mod legal la rețeaua electrică, să nu poată beneficia de anumite servicii publice, să nu poată să construiască sau să vândă legal. În plus, o mare parte din comunitate pare a fi așezată pe teritoriul unei comune învecinate, iar cât timp situația terenurilor nu este clarificată, primăria nu asigură, în acea parte din sat, iluminat stradal sau altă infrastructură publică. Situația juridică este complicată de faptul că întreag satul este străbătut de o magistrală de înaltă tensiune, a cărei prezență face ilegală construcția de locuințe.

Lucrăm cu grupul de inițiativă din Valea Corbului și membri ai comunității, autorități publice locale, experți de la nivel național în problematica locuirii, urbaniști și reprezentanți ai instituțiilor naționale relevante, pentru ca împreună să identificăm soluțiile juridice și administrative pentru ca oamenii din Valea Corbului să ajungă să locuiască în condiții de siguranță și legalitate în propria comunitate.

Nevoia din Valea Corbului a fost una dintre cele trei inițiative propuse și susținute la Cercul Donatorilor din septembrie 2016.

Donează Fii voluntar