Civic Europe

Ce?

Civic Europe este un incubator pentru inițiative civice cu rădăcini locale, organizații și persoane fizice din Europa Centrală, de Est și de Sud, realizat de MitOst și Sofia Platform Foundation, finanțat de Stiftung Mercator.

 De ce?

Polarizarea, diviziunile politice profunde și scăderea încrederii în democrație sunt amenințări cheie la adresa coeziunii civice. Pentru a face față acestor provocări societale, considerăm că Europa are nevoie de cetățeni activi din medii diferite, implicați în spații civice deschise pentru a consolida puterea democrațiilor noastre.

 

Cum?

Europa Civică sprijină persoanele fizice și organizațiile societății civile din regiunile Europei Centrale, de Sud și de Est, care sunt provocate de nivelul scăzut de alfabetizare civică și de lipsa infrastructurii civice. Este un cadru de activare pe mai multe niveluri care sprijină organizațiile și proiectele cu rădăcini locale în două moduri:

 

Idea Challenge

Idea Challenge finanțează și oferă mentorat pentru 19 idei care acționează ca un far pe an, cu granturi de până la 50.000 € fiecare. Țările eligibile sunt Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania. Proiectele câștigătoare ale provocării de idei construiesc punți și funcționează ca orizonturi luminoase și inspirație cu privire la modul de a aduce oamenii împreună în vremuri de segregare și ură. Mai multe detalii despre Idea Challenge sunt disponibile pe site-ul programului. Primul apel la idei a fost lansat pe 15 aprilie 2020.

 

Programul de consolidare a capacităților

 

Programul consolidează capacitățile și ecosistemele organizațiilor și indivizilor cu rădăcini locale active în domeniile educației civice și implicării civice. Acesta îi ajută să se stabilească ca actori în comunitățile lor prin furnizarea de spații de învățare și finanțare a proiectelor lor în Bulgaria, Ungaria, Polonia și România. Acesta este co-creat și implementat cu partenerii locali. Partenerul în Bulgaria este Fundația Platformei Sofia.

 

Programul de consolidare a capacităților

 

Abordarea

 

În perioade de incertitudini în creștere și de schimbare constantă, complexitatea este noua normalitate. Pentru a îi face față, credem că agenții civici au nevoie de abilități de colaborare, co-creație și învățare orizontală pentru a debloca înțelepciunea colectivă în comunitățile lor. Prin urmare, abordarea programului de consolidare a capacităților este dublă:

  1. să consolideze cunoștințele, abilitățile și competențele civice ale indivizilor, echipelor și organizațiilor pentru a realiza schimbări în comunitățile lor și
  2. de a îi sprijini în a efectua schimbarea ei înșiși.

 

Programul este implementat în regiuni care sunt definite fie de lipsa infrastructurii civice, fie de niveluri ridicate de polarizare. Acesta este co-creat și implementat cu partenerii locali:

– În Ungaria, partenerii locali sunt Asociația Comunităților Alternative (Debrecen) și Asociația de Dialog pentru Comunități de Beneficii Publice (Miskolc).

– În Polonia, partenerul local este Centrul de Suport al Organizațiilor Neguvernamentale (Bialystok).

– In Romania partenerul local este Fundația Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare (București).

 

Activități: Împreună dezvoltam un program personalizat de consolidare a capacității în fiecare dintre cele 3 limbi pentru aproximativ 5 organizații sau grupuri informale cu rădăcini locale, care au o misiune clară și lucrează cu mijloace de educație civică. În plus, cei 5 actori locali primesc granturi mici pentru a face proiecte în comunitățile lor care vizează consolidarea coeziunii civice, promovarea cunoștințelor și competențelor civice și sprijinirea unor valori precum toleranța, respectul reciproc, deschiderea și incluziunea.

 

Rezultate: Cei trei parteneri locali și-au sporit capacitățile în co-proiectarea și implementarea unui program de consolidare a capacităților. Ei au înființat o rețea internațională de actori ai schimbărilor sociale. Aproximativ 5 organizații cu rădăcini locale și grupuri informale pe țară și-au consolidat capacitățile în educația civică și implicare și în dezvoltarea organizațională. Prin proiectele lor comunitare, acestea au contribuit la o infrastructură civică mai bună, la o mai mare coeziune civică și la o alfabetizare civică sporită.

 

La sfârșitul procesului, organizațiile și actorii locali pot iniția dialogul în medii polarizate și pot utiliza capacitățile locale pentru a reduce decalajele societale.

În cele din urmă, cetățenii de la nivel local din fiecare dintre cele 15 comunități au o cunoaștere civică sporită, responsabilitate și dorința de a participa în diverse forme civice.

 

Timeline

 

Maparea contextului local în Ungaria, Polonia și România

 

Folosind puterea rețelelor noastre și prin cartografiere și cercetare, identificăm regiunile din țările care au cea mai mare nevoie de un astfel de sprijin. Comparăm, clasificăm și structurăm nevoile sectorului societății civile din fiecare țară. Ne concentrăm asupra regiunilor definite de infrastructura civică redusă și de nivelurile scăzute de implicare civică. Pe baza constatărilor, planificăm întâlniri de evaluare (online și offline) cu potențiali parteneri și, în cele din urmă, cu organizații locale, care ar putea participa la programul de consolidare a capacităților.

 

Co-crearea programului de consolidare a capacității

 

Împreună cu fiecare dintre partenerii selectați dezvoltăm cele 3 programe de consolidare a capacităților pentru până la 20 de participanți și/ sau pentru aproximativ 5 echipe de grupuri sau organizații cu rădăcini locale pe țară. Participanții trebuie să fie conduși de misiune și să lucreze cu mijloace de educație civică și implicare civică.

 

Implementarea evenimentelor de învățare pentru consolidarea capacității

 

Programele sunt organizate în 4 până la 6 evenimente de învățare. Modulele se străduiesc să permită grupurilor și organizațiilor să implementeze un proiect care îmbunătățește participarea/implicarea democratică în comunitățile lor. Evenimentele se bazează pe următoarele principii:

  • Combinarea cunoștințelor teoretice și învățării practice într-o abordare holistică.
  • Capacitarea individului
  • Echilibrarea metodelor și abordărilor formale și non-formale.
  • Dezvoltarea culturii, structurii și proceselor de lucru într-o echipă și ca organizație, folosind instrumente pentru cetățeni.
  • Abordarea subiectelor de muncă comunitară și eco-sistemică.

 

Mici granturi pentru fiecare echipă sau organizație care participă în programul de consolidare a capacităților

 

Proiectele comunitare, finanțate cu granturi mici, se află în centrul programului, înțelese ca mijloace de învățare prin fapte. Proiectele locale ar trebui să ajute la construirea comunității, să cultive competențe civice și implicare și să vorbească despre valori precum toleranța, respectul reciproc, deschiderea și incluziunea.

 

Sustenabilitate și scalare

 

Participanții la programul de consolidare a capacităților vor deveni parte a rețelei paneuropene a Civic Europe. Ei pot aplica, de asemenea, pentru Idea Challenge, în cazul în care inițiativele ong-urilor locale sunt sprijinite cu mai multe fonduri și sunt introduse într-un ecosistem de organizații similare.

 

Durată și parteneriat

 

Programul se derulează pe o perioada de 2 ani, din ianuarie 2020 până în februarie 2022. Acesta este realizat de MitOst și Sofia Platform Foundation, finanțat de Stiftung Mercator.

În cadrul cooperării, fiecare partener își aduce propriile cunoștințe, competențe și expertiză:

MitOst e.V., Berlin, responsabil pentru co-modelarea și dezvoltarea strategică a programelor de consolidare a capacităților în Polonia, România și Ungaria, precum și pentru cartografiere și cercetare în trei țări.

Platforma Sofia (Bulgaria), Sofia, responsabilă de proiectarea, implementarea și dezvoltarea strategică a programului de consolidare a capacităților în Bulgaria, este în fruntea cartografierii și cercetării în cele patru țări și este investită în comunicarea/ promovarea rezultatelor programului.

Asociația Comunității Alternative (Ungaria), Debrecen și Asociația pentru Beneficii Publice a Comunităților (Ungaria), Miskolc, responsabilă de co-proiectarea și implementarea programului de consolidare a capacităților specifice țării în două județe, precum și de dezvoltarea strategică și de re-acordarea organizațiilor locale.

Centrul de Sprijin al Organizatiilor Neguvernamentale (Polonia), Bialystok, responsabil pentru co-proiectarea si implementarea programului de consolidare a capacității specifice tarii in regiune, precum și pentru dezvoltarea strategica si re-acordarea organizatiilor locale.

Fundația Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare (Romania), București, responsabilă cu co-proiectarea și implementarea programului de consolidare a capacității specific regiunii precum si pentru dezvoltarea strategică și re-granting pentru organizațiile locale.

 

Donează Fii voluntar