Fundația PACT, în calitate de partener, împreună cu Asociatia C.R.O.N.O.- Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia derulează proiectul „O viata mai buna”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității , Prioritatea de investiție 9.VI: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii., apel de proiecte POCU/717/5/1/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Valoarea totală a proiectului este de 524695.94 lei, valoarea cofinanțării UE este de 498461.13 lei, iar valoarea finanțării naționale este de 26234.81 de lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 11 de luni, în perioada 1 februarie 2023 – 31 decembrie 2023.

 

Obiectivul general al proiectului:

Imbunatatirea calitatii vietii, a accesului la bunuri si servicii a persoanelor în risc de saracie si excluziune sociala din municipiul Turnu Magurele

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Facilitarea obþinerii de acte de proprietate asupra imobilelor (locuinþe, terenuri), documente de identitate si stare civila, etc. pentru cel putin 240 de persoanele din zona urbana marginalizata 1 –zona Târg Saptamânal (Bâlci) si zona urbana marginalizata 2 -zona/cartier Magurele (Rampa Garii), localitatea Turnu Magurele, pe parcursul a 12 luni
  • Cresterea gradului constientizare cu privire la nivelul ridicat de discriminare care afecteaza membrii comunitatii roma in randul a cel putin 1200 de persoane în risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL pe parcursul a 4 luni
  • Imbunatatirea nivelului de informare cu privire la drepturile medicale ale pacienþilor asiguraþi si neasiguraþi a cel putin 1200 de persoane în risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL pe parcursul a 3 luni
  • Cresterea nivelului de informare a cel putin 1200 de persoane în risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL privind calitatea apei potabile in vederea constientizarii comportamentelor si practicilor care conduc la contaminarea surselor de apa si utilizarea acesteia in mod nesustenabil pe parcursul a 4 luni

 

Rezultate asteptate:

  • 240 persoane beneficiaza de asistenta si consiliere juridica în vederea reglementarii actelor de identitate, de stare civila, de obtinere a drepturilor de asistenta sociala si a actelor de proprietate identificate 30 de familii beneficiaza de servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti în vederea reglementarii actelor de proprietate imobiliara
  • 20 de familii beneficiaza de servicii de cadastru, intabulare, etc. în vederea reglementarii actelor de proprietate imobiliara
  • 1200 de persoane informate privind promovarea drepturilor omului, egalitatii de sanse si combaterii discriminarii la scoala, la locul de munca si în societate; 2 dezbateri publice privind tematica incluziunii sociale si drepturile omului; 15 mini-interviuri privind beneficiile solidaritatii si nediscriminarii; 2 articole pe tematica nediscriminarii, incluziunii sociale si drepturile omului; 1 caravana de informare si constientizare cu privire la drepturile omului, egalitatii de sanse si combaterea discriminarii
  • 1200 de persoane informate privind drepturile medicale ale pacienþilor; 1 dezbatere publica despre drepturile medicale ale pacienþilor si accesul la servicii medicale; 1 caravana de informare privind drepturile medicale ale pacienþilor, rolul si responsabilitaþile medicilor de familie, ale CAS si a altor actori din system
  • 1200 de persoane informate privind calitatea apei potabile din oras; 9 teste privind calitatea apei; 2 articole privind calitatea apei potabile, utilizarea acesteia in mod sustenabil; 1 caravana de informare si constientizare usa la usa privind calitatea apei potabile
Donează Fii voluntar