Carmen este de profesie inginer, specializat în restaurarea monumentelor istorice. Ea este o persoană pasionată și iubitoare de patrimoniu, implicată în activități de protecția mediului, generatoare de venituri. Este evaluator și supervizor în cadrul compartimentului ‘activități generatoare de venituri’ al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru programele destinate grupurilor din comunități rurale – defavorizate, programe finanțate de Banca Mondială și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Colaborarea cu Fundația PACT a început-o din anul 2007, în cadrul Programului de dezvoltare a afacerilor comunitare, care a sprijinit activități generatoare de venit alternative, care să creeze un cadru pentru incluziunea economică a grupurilor dezavantajate în șapte localități rurale și urbane din sudul țării.
In 2012, in cadrul proiectului Identitate-Tradiţie-Bunăstare Locală implementat de Fundaţia PACT, Carmen a susținut activități de training și consultanță pentru dezvoltarea iniţiativelor de antreprenoriat social şi cultural din cinci comunităţi rurale din sudul țării: Spanţov (jud. Călăraşi), Cândeşti (jud. Dâmboviţa), Găujani (jud. Giurgiu), Făcăieni (jud. Ialomiţa) și Cocorăștii Mislii (jud. Prahova).