Fundația PACT, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Școala Gimnazială nr. 2, din Stancea , Comuna Spanțov, judetul Călărași, Partener 1, derulează proiectul „CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul face parte din Componenta 1 – Programul “Școală pentru toți”, Axa Prioritară Educație și competențe.

Valoarea totală a proiectului este de 2.255.969,44 de lei, valoarea cofinanțării UE este de 1.917.574,02 lei, iar valoarea finanțării naționale este de 328.344,24 de lei.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 26 aprilie 2018-25 aprilie 2021.
Obiectivul general al proiectului constă în prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 254 de copii din zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale nr 2 din Stancea, comuna Spanțov, arondate școlii, din județul Călărași, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școală vizează sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală.

De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extracurriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție.

Totodată, sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea prcesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodogii de tip “Grădinița și Școala prietenoase”, de care să beneficieze un număr de 254 de copii și conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 254 de părinți. Sustenabilitatea programelor educaționale va fi asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și valorificării bunelor practice, asimilate în cadrul proiectului la nivel local și regional, cu implicarea unui număr de 50 de participanți.
 • Stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate, destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce vizează dialogul școală-familie-copii-comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 50 de părinți, furnizarea de sprijin ma-terial pentru un numar de 50 de copii, desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 50 de copii și 50 de părinți.
 • Stimularea accesului și participării elevilor la învățământul primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală-familie-copii-comunitate, derularea unui program de tip “Școală după școală” pentru un număr de 30 de elevi, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 204 elevi, desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 204 părinți ai elevilor, desfășurarea de activități extra-curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 204 elevi și 204 părinți.

Rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

 • 254 de copii școlari și preșcolari vor beneficia de ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologii de tip „Grădinița și Școala prietenoase” și prin conștientizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de 254 de părinți de copii preșcolari;
 • 50 de părinți de copii preșcolari vor beneficia de consiliere și educație parentală;
 • 50 de copii preșcolari vor beneficia de sprijin material;
 • 50 de copii preșcolari și 50 de părinți ai acestora vor participa la activități extracurriculare și un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție;
 • 30 de elevi vor fi implicați într-un program „Școală după școală”;
 • 204 elevi vor beneficia de sprijin material;
 • 204 de părinți ai elevilor vor fi implicați în activități de consiliere și educație parentală;
 • 204 elevi și 204 părinți vor participa la activități extracurriculare și un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție.

START PROGRAM ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ în cadrul proiectului CASPER

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI-ȚINTĂ în cadrul proiectului CASPER

ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI-ȚINTĂ în cadrul proiectului CASPER

Anunț de înlocuire a partenerului în cadrul proiectului „CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”

 

 

Donează Fii voluntar