Derulare procedura achizitie SERVICII CATERING 24.09.2021

 

FUNDAȚIA PACT – PARTENERIAT PENTRU ACȚIUNE COMUNITARĂ ȘI TRANSFORMARE. a inițiat, prin publicarea pe site-ul https://e-licitatie.ro/pub, secțiunea ”Publicitate anunțuri”, a anunțului de publicitate nr. ADV1241372 achiziția de Achiziție SERVICII DE CATERING pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului “CASPER-Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205. În acest sens vă invităm să transmiteți oferta dumneavoastră, până la data limită de 01.10.2021, ora 15.00, oferta întocmită conform anunțului de publicitate nr. ADV1241372/24.09.2021.

 

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul https://fundatiapact.ro/projects/lansarea-procedurii-de-achizitie-pentru-servicii-de-catering-scoala-dupa-scoala/.

Anunt efectuare achizitie laptopuri 14.09.2021

 

Având la bază documentația de organizare a procedurii, autoritatea contractanta a efectuat achizitia având ca obiect “Pachet 7 laptopuri”,  cu  ofertantul RODAX Management S.R.L., la prețul total de 15.998,5 lei, fără TVA.

 

Relansare procedura achizitie televizoare 08.09.2021

FUNDAȚIA PACT – PARTENERIAT PENTRU ACȚIUNE COMUNITARĂ ȘI TRANSFORMARE. a inițiat, prin publicarea pe site-ul https://e-licitatie.ro/pub, secțiunea ”Publicitate anunțuri”, a anunțului de publicitate nr. ADV1237429 achiziția de Achiziție Televizor – 3 bucăți. În acest sens vă invităm să transmiteți oferta dumneavoastră, până la data limită de 15.09.2021, ora 17.00, oferta întocmită conform anunțului de publicitate nr ADV1237429 /08.09.2021.

 Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe site-ul https://fundatiapact.ro/projects/lansarea-procedurii-de-achizitie-pentru-servicii-de-catering-scoala-dupa-scoala/.

Termenul limită de solicitare clarificări: 13.09.2021, ora 12.00.

 

Derularea procedurii de Achiziție Laptop din 02.09.2021

FUNDAȚIA PACT – PARTENERIAT PENTRU ACȚIUNE COMUNITARĂ ȘI TRANSFORMARE. a inițiat, prin publicarea pe site-ul https://e-licitatie.ro/pub, secțiunea ”Publicitate anunțuri”, a anunțului de publicitate nr. ADV1236455 achiziția de Achiziție Laptop – 7 bucăți. În acest sens vă invităm să transmiteți oferta dumneavoastră, până la data limită de 07.09.2021, ora 17.00, oferta întocmită conform anunțului de publicitate nr. ADV1236455/02.09.2021.

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe această pagină.

Termenul limită de solicitare clarificări: 06.09.2021, ora 12.00.

 

Derularea procedurii de Achiziție Televizor din 02.09.2021

 

FUNDAȚIA PACT – PARTENERIAT PENTRU ACȚIUNE COMUNITARĂ ȘI TRANSFORMARE. a inițiat, prin publicarea pe site-ul https://e-licitatie.ro/pub, secțiunea ”Publicitate anunțuri”, a anunțului de publicitate nr. ADV1236449 achiziția de Achiziție Televizor – 3 bucăți. În acest sens vă invităm să transmiteți oferta dumneavoastră, până la data limită de 07.09.2021, ora 17.00, oferta întocmită conform anunțului de publicitate nr. ADV1236449/02.09.2021.

Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări adresate, vor fi publicate pe această pagină.

Termenul limită de solicitare clarificări: 06.09.2021, ora 12.00.

 

Derularea procedurii de Achiziție pachete de igienă personală pentru copii (preșcolari și elevi)

 

Situație achiziții publice Fundația PACT 2020

 

Fundația PACT vă prezintă situația anunțurilor de atribuire – proceduri simplificate realizate în anul 2020 și achizițiile directe realizate în anul 2020

– anunțurilor de atribuire – proceduri simplificate

achizițiile directe

 

10.12.2020: Anunt atribuire achiziție

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la atribuirea achiziției directe de Pachete de igienă personală pentru copii (preșcolari și elevi), din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.
Achiziția a fost atribuită S.C ALTAMIRA IMPEX S.R.L, la valoarea de 35.104,40 lei fără TVA.

 

27.10.2020. Anunțul  RELANSĂRII procedurii

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV 1179366/27.10.2020, având ca obiect achiziția directă de pachete de igienă personală pentru copii (preșcolari și elevi), din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.
Ofertele se depun până la data de 04.11.2020, ora 17.00, pe email, la office@fundatiapact.ro.
Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

 

23.10.2020. Anunțul anulării procedurii  

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează că la anunțul publicat în SICAP, cu numărul ADV1175806 / 13.10.2020, având ca obiect achiziția directă de Pachete de igienă personală pentru copii (preșcolari și elevi), din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018, nu s-a depus nici o ofertă, iar procedura de achiziție a fost anulată, cf. Deciziei nr. 770/23.10.2020.

13.10.2020: Anunțul lansării procedurii

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1175806 / 13.10.2020, având ca obiect achiziția directă de pachete de igienă personală pentru copii (preșcolari și elevi), din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.
Ofertele se depun până la data de 22.10.2020, ora 17.00, pe email, la office@fundatiapact.ro.
Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Derularea procedurii de achiziție directă pentru servicii de organizare evenimente (Coffee Break)

07.10.2020: Anunțul lansării procedurii

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1174440 / 07.10.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de organizare evenimente (Coffee Break), din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Derularea procedurii de achiziție directă pentru Videoproiector 

16.07.2020. Anunț de atribuire     

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 16.07.2020,  a decis ca fiind câștigătoare oferta de Videoproiector depusă de 2 NET COMPUTER SRL, cu prețul total de 8,501.50 lei, fără TVA.

16.06.2020 Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1152869 / 16.06.2020, având ca obiect achiziția directă de Videoproiector, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 19.06.2020, ora 12.30, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

 

Derularea procedurii de achiziție directă pentru Multifuncțională 

03.08.2020. Anunț de atribuire     

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 03.08.2020,  a decis ca fiind câștigătoare oferta de Multifuncțională depusă de SHAROLT GROUP SRL, cu prețul total de 5.996 lei, fără TVA.

02.07.2020 Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1156271 / 02.07.2020, având ca obiect achiziția directă de Multifuncțională, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 09.07.2020, ora 16.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

Derularea procedurii de achiziție simplificată proprie pentru servicii de organizare workshopuri de educație financiară și antreprenoriat pentru copii

02.06.2020. Anunț de atribuire a contractului   

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 02.06.2020,  a decis ca atribuirea contractului având ca obiect Servicii de organizare workshopuri de educație financiară și antreprenoriat pentru copii pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă, selectat în implementarea proiectului “CASPER-Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205, să se facă în favoarea ofertantului IDEA PERPETUA SRL, la prețul total de 105.000,00 lei, fără TVA.

10.03.2020: Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1134679 /10.03.2020, având ca obiect achiziția de servicii de organizare workshopuri de educație financiară și antreprenoriat pentru copii, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 23.03.2020, ora 15.00, pe email, la adresa office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim!

Derularea procedurii de achiziție simplificată proprie pentru servicii de organizare workshopuri de nutriție sănătoasă pentru părinți

03.06.2020. Anunț de atribuire a contractului   

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 03.06.2020,  a decis ca atribuirea contractului având ca obiect Servicii de organizare workshopuri de nutriție sănătoasă pentru părinți pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă, selectat în implementarea proiectului “CASPER-Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205, să se facă în favoarea ofertantului ASOCIAȚIA ȘANSE EGALE PENTRU PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE, la prețul total de 34.200,00 lei, fără TVA.

24.04.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1142954/24.04.2020, având ca obiect achiziția directă de SERVICII de organizare workshopuri de nutriție sănătoasă pentru părinți, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018. 

Ofertele se depun până la data de 04.05.2020, ora 18.00, pe email, la adresa: office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

23.04.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare  

În data de 23.04.2020, ora 10.45, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de evaluare a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de SERVICII de organizare workshopuri de nutriție sănătoasă pentru părinți pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului  “CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205 PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ – ANEXA 2.

Drept urmare, ținând cont de faptul că singura oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a fost declarată neconformă, Comisia de evaluare decide anularea procedurii în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, litera a din Legea nr. 98/2016.

09.03.2020: Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1134435 / 09.03.2020, având ca obiect achiziția de servicii de organizare workshopuri de nutriție sănătoasă pentru părinți, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 20.03.2020, ora 15.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim!

Derularea procedurii de achiziție simplificată pentru Pachete îmbrăcăminte și încălţăminte pentru copii și elevi

23.04.2020. Anunț de atribuire a contractului   

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 02.04.2020,  a decis ca atribuirea contractului având ca obiect “Pachete îmbrăcăminte și încălţăminte pentru copii și elevi”,  pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă, selectat în implementarea proiectului “CASPER-Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205, să se facă în favoarea ofertantului C&C ACTIV GENERAL CONCEPT S.R.L., la prețul total de 100.268,24 lei, fără TVA.

02.03.2020: Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului [SCN1064223/02.03.2020], având ca obiect achiziția de Pachete îmbrăcăminte și încălţăminte pentru copii și elevi, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 17.03.2020, ora 15.00, în SICAP.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim!

Derularea procedurii de achiziție directă pentru echipamente electronice și IT

18.05.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare  

În data de 18.05.2020, ora 13.30, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de evaluare și analiză a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018 – prin achiziție directă.

Drept urmare, comisia de evaluare a decis anularea procedurii având ca obiect “Achiziție produse echipamente electronice și IT”, în baza articolului nr. 137, alin 2), lit. k din HG 395/2016.  

16.04.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii  

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1141812 / 16.04.2020, având ca obiect achiziția directă de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 28.04.2020, ora 11.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

 30.03.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare  

În data de 30.03.2020, ora 11.00, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de evaluare și analiză a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018 – prin achiziție directă.

Drept urmare, comisia de evaluare a decis anularea procedurii având ca obiect “Achiziție produse echipamente electronice și IT” în baza articolului nr. 212, alin 1), lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

26.02.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii  

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1132157/26.02.2020, având ca obiect achiziția directă de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 06.03.2020, ora 15.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

Decizia nr. 99 din 25.02.2020

privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului “CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205

Mihaelea Mohorea, în calitate de Director Executiv al Fudatiei PACT- Parteneriat pentru Actiune Comunitara si Transformare, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 9B, Bl. B, sc A, et. 6, apt. 604, sector 2, CIF 18583918,

având în vedere:

  1. Dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. NOTĂ JUSTIFICATIVĂ privind propunerea de anulare a procedurii de atribuirea a contractului de achiziție publică având ca obiect ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT, cod CPV: CPV 30213100-6 (Computere portabile); 38652120-7 (Videoproiectoare); 30232110-8 (Imprimante laser)

DECID:

Art. 1 – Se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT, cod CPV: CPV 30213100-6 (Computere portabile); 38652120-7 (Videoproiectoare); 30232110-8 (Imprimante laser) , în conformitate cu dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – Se va face publică prezenta decizie de anulare a procedurii de atribuirea a contractului de achiziție publică, însoţită de Notă justificativă nr. 98 / 25.02.2020 privind propunerea de anulare a procedurii de atribuirea a contractului de achiziție publică având ca obiect ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT, prin intermediul site-ul propriu al autorității contractante.

Art. 3 – Membrii comisiei de evaluare  vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 4.–  Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

Director executiv, Mohorea Mihaela

18.02.2020. Răspuns consolidat la solicitările de clarificări  

Referitor la anunțul de publicitate nr. ADV1129615 – achiziție ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT, adresăm următoarele clarificări:

  1. Întrebare de la potențial ofertant: „Referitor la produsulMultifuncțională(2 bucăți), având în vedere prețul unitar estimat, vă rugăm să acceptați si echipamente fără HDD. Precizăm că pentru un echipament cu viteza de 45 ppm, procesorul de 1GHz împreuna cu memoria de 2GB acoperă fără probleme nevoile de stocare. De asemenea, vă rugăm să precizați dacă cerința de fax este obligatorie (din același considerent al bugetului estimat).”

Răspuns Fundația PACT: Nu se acceptă. Oferta se va întocmi în conformitate cu specificațiile tehnice menționate în documentația de atribuire.

  1. Întrebare de la potențial ofertant:  „În legătură cu anunțul de publicitate ADV1129615 <ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT>, avem rugămintea să ne răspundetț la următoarea clarificare: La cerințele minime privind cele 7 bucăți laptop, ce se dorește prin caracteristica <TIP MEMORIE: DEDICATĂ>?”

Răspuns Fundația PACT: Vă rugăm să întocmitț oferta în conformitate cu specificațiile tehnice menționate în documentația de atribuire.

Vă mulțumim!

12.02.2020. Anunțul lansării procedurii  

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1129615/12.02.2020, având ca obiect achiziția directă de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 21.02.2020, ora 14.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

Derularea procedurii de achiziție directă pentru servicii de catering – ”Școală după Școală”

02.04.2020. Anunț de atribuire a contractului   

Având la bază documentația de organizare a procedurii și procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, Comisia de evaluare, întrunită în ședința din data de 02.04.2020,  a decis ca atribuirea contractului având ca obiect SERVICII DE CATERING pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă, selectat în implementarea proiectului “CASPER-Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205, să se facă în favoarea ofertantului MARONA FOODS S.R.L., la prețul total de 60.000,00 lei, fără TVA.

13.03.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV 1135804 / 13.03.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de catering, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 23.03.2020, ora 13.00, pe email, la adresa: office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

10.03.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare  

În data de 10.03.2020, ora 10.00, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de vizualizare și analiză a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de SERVICII DE CATERING pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului  “CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205 PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ – ANEXA 2.

Drept urmare, ținând cont de faptul că singura oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a fost declarată inacceptabilă, Comisia de evaluare decide anularea procedurii în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, litera b din Legea nr. 98/2016.

18.02.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1130606/18.02.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de catering, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 24.02.2020, ora 15.00, pe email, la adresa: office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

17.02.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare

În data de 17.02.2020, ora 14.30, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de vizualizare și analiză a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de SERVICII DE CATERING pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului  “CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205 PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ – ANEXA 2.

Drept urmare, ținând cont de faptul că singura oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a fost declarată inacceptabilă și neconformă, Comisia de evaluare a decis anularea procedurii, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, litera b din Legea nr. 98/2016.

06.02.2020: Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1128760/06.02.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de catering, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 17.02.2020, ora 14.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

Donează Fii voluntar