Derularea procedurii de achiziție directă pentru echipamente electronice și IT

18.02.2020. Răspuns consolidat la solicitările de clarificări  

Referitor la anunțul de publicitate nr. ADV1129615 – achiziție ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT, adresăm următoarele clarificări:

  1. Întrebare de la potențial ofertant: “Referitor la produsulMultifuncțională(2 bucăți), având în vedere prețul unitar estimat, vă rugăm să acceptați si echipamente fără HDD. Precizăm că pentru un echipament cu viteza de 45 ppm, procesorul de 1GHz împreuna cu memoria de 2GB acoperă fără probleme nevoile de stocare. De asemenea, vă rugăm să precizați dacă cerința de fax este obligatorie (din același considerent al bugetului estimat).”

Răspuns Fundația PACT: Nu se acceptă. Oferta se va întocmi în conformitate cu specificațiile tehnice menționate în documentația de atribuire.

  1. Întrebare de la potențial ofertant:  “În legătură cu anunțul de publicitate ADV1129615 <ECHIPAMENTE ELECTRONICE ȘI IT>, avem rugămintea să ne răspundetț la următoarea clarificare: La cerințele minime privind cele 7 bucăți laptop, ce se dorește prin caracteristica <TIP MEMORIE: DEDICATĂ>?”

Răspuns Fundația PACT: Vă rugăm să întocmitț oferta în conformitate cu specificațiile tehnice menționate în documentația de atribuire.

Vă mulțumim!

12.02.2020. Anunțul lansării procedurii  

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1129615/12.02.2020, având ca obiect achiziția directă de Echipamente electronice și IT, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 21.02.2020, ora 14.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

 

 

 

Derularea procedurii de achiziție directă pentru servicii de catering – ”Școală după Școală”

18.02.2020. Anunțul RELANSĂRII procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1130606/18.02.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de catering, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 24.02.2020, ora 15.00, pe email, la adresa: office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

17.02.2020.  Concluziile ședinței Comisiei de evaluare

În data de 17.02.2020, ora 14.30, s-a întrunit Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 3/07.01.2020, care a derulat procedura de vizualizare și analiză a ofertei depuse în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de SERVICII DE CATERING pentru persoanele beneficiare din cadrul grupului-țintă selectat în implementarea proiectului  “CASPER – Comunitate Activă pentru o Școală Performantă”, POCU/74/6/18 ID 108205 PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ – ANEXA 2.

Drept urmare, ținând cont de faptul că singura oferta depusă în cadrul procedurii de atribuire a fost declarată inacceptabilă și neconformă, Comisia de evaluare a decis anularea procedurii, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, litera b din Legea nr. 98/2016.

06.02.2020: Anunțul lansării procedurii 

Prin prezentul anunț, FUNDAȚIA PACT vă informează cu privire la publicarea în SICAP a anunțului ADV1128760/06.02.2020, având ca obiect achiziția directă de servicii de catering, din cadrul proiectului CASPER – Comunitate activă pentru o școală performantă POCU/74/6/18/108205, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului 28134 / 25.04.2018.

Ofertele se depun până la data de 17.02.2020, ora 14.00, pe email la office@fundatiapact.ro.

Informațiile detaliate privind această achiziție le puteți regăsi în documentația de atribuire, atașată anunțului în SICAP.

Vă mulțumim.

Donează Fii voluntar