Fundaţia PACT  derulează proiectul “Dezvoltarea capacității de asociere a cultivatorilor de legume din sudul României”

Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Dezvoltarea Agriculturii (FDAgri) https://fdagri.ro/.

Necesitatea abordată de proiect este dezvoltarea insuficientă a formelor asociative în agricultură. Acest lucru are drept cauză principală capitalul social scăzut, dar și promovarea insuficientă a inițiativelor funcționale de acest gen și, totodată, lipsa unei viziuni legate de sprijinul constant de care ar avea nevoie formele de asociație (consultanță, dezvoltare organizațională, planificare de afaceri).

Deși asocierea în agricultură este un fenomen în creștere, există încă multe bariere care trebuie depășite, cum ar fi: mentalitatea, lipsa practicii democratice, neîncrederea, dificultatea de a vedea dincolo de interesul propriu, lipsa de viziune, cunoștințele insuficiente legate de procesul de asociere, cunoștințele insuficiente despre managementul afacerilor, fondurile insuficiente pentru formarea și finanțarea cooperativelor, lipsa de încurajare din partea autorităților.

Câteva dintre problemele care încetinesc procesul de asociere sunt: comunicarea slabă între fermierii din aceeași comunitate, lipsa de informare cu privire la beneficiile asociației și lipsa de sprijin din partea autorităților locale.

Ne propunem să răspundem acestor nevoi prin:

  • Desfășurarea unui proces de facilitare/ dezvoltare comunitară, bazat pe activități care vizează dezvoltarea capitalului social de calitate necesar înființării legale a unei cooperative agricole într-o comunitate cu tradiție în cultivarea legumelor, în sudul României;
  • Elaborarea unui plan de afaceri al cooperativei respective prin consultarea și implicarea activă a membrilor acesteia.

Elementul cheie al procesului de intervenție propus este abordarea pas cu pas, cu modelarea și adaptarea fiecărei etape în funcție de realitatea de pe teren. În acest sens, proiectul va începe cu identificarea localității în care se va desfășura intervenția, o cercetare sociologică (analiza a două comunități din Sudul României) prin care ne propunem să identificăm un mecanism optim de intervenție prin metode participative.

Obiectivul general al proiectului: Înființarea unei cooperative agricole cu profil vegetal într-o localitate din sudul României printr-un proces de facilitare comunitară.

Obiective specifice:

  • Identificarea/ alegerea unei localități din Sudul României în care există un potențial important de dezvoltare a unei cooperative de fermieri din punct de vedere al capitalului social local și al dimensiunii exploatațiilor agricole;
  • Oferirea unui sprijin fermierilor pentru înființarea cooperativei agricole;
  • Dezvoltarea capacității membrilor cooperativei de a elabora un plan de afaceri viabil.

 

Donează Fii voluntar